Szkoła Globalna


Projekt Szkoła Globalna to projekt Polskiej Akcji Humanitarnej którego ideą jest przekonanie, że społeczność szkolna może mieć pozytywny wkład w zrównoważony rozwój zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym.

Projekt ułatwia szkołom włączenie zagadnień globalnych do programu nauczania, pomaga w nawiązaniu kontaktów między szkołami z Europy i krajów Południa oraz inspiruje do podejmowania działań w celu poprawy lokalnego i globalnego środowiska naturalnego.


Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Copyright 2008 math

Wstecz